Państwowa
Inspekcja Sanitarna

Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
we Wrocławiu
 
 
 
 
Działy oraz Oddziały WSSE we Wrocławiu
 
Dział Laboratoryjny
 

Kierownik Działu Laboratoryjnego
dr. Jan Zięba
tel. 71 328 30 41 do 49 (centrala) wew. 219
Dział Laboratoryjny
tel. 71 328 30 41 do 49 (centrala)
tel/fax 71 328 22 76
e-mail: wsse.wroclaw@pis.gov.pl

PRACOWNIA CHEMICZNA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA
kierownik - mgr inż. Halina Romanowska
tel. 71/ 328-30-41 wew. 212

PRACOWNIA MIKROBIOLOGICZNA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU
kierownik - mgr inż. Anna Kilian
tel. 71/ 328-30-41 wew. 238

PRACOWNIA CHEMICZNA WÓD I GLEBY
kierownik - mgr inż. Mirela Sadowska-Idzikowska
tel. 71/ 328-30-41 wew. 232

PRACOWNIA MIKROBIOLOGICZNA WÓD I GLEBY
kierownik - mgr Iwona Dobrocińska
tel. 71/ 328-30-41 wew. 287

PRACOWNIA CHEMICZNA PRZEDMIOTÓW UŻYTKU
kierownik - mgr inż. Ewa Cieszkowska
tel. 71/ 328-30-41 wew. 286

PRACOWNIA APARATUROWA
kierownik - mgr farm. Tadeusz Konieczny
tel. 71/ 328-30-41 wew. 234

 
Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu, wykonuje badania zgodnie z dobrą praktyką laboratoryjną, na wysokim poziomie jakościowym pozwalającym utrzymać system zarządzania, zgodny z zasadami i kompetencjami technicznymi spełniającymi wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Dla klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych oferujemy szeroki zakres profesjonalnych badań:

  • chemicznych: żywności, wody, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, kosmetyków
  • mikrobiologicznych: żywności, wody, gleby, odpadów, próbek środowiskowych
  • właściwości fizycznych: żywności, wody, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością
  • sensorycznych: żywności, wody, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością

Certyfikat akredytacji AB 492
Zakres akredytacji AB 492
Wykaz badań wykonywanych w Dziale Laboratoryjnym

Przyjmowanie próbek do badań
Próbki do badań przyjmujemy w dni robocze, w godzinach pracy WSSE we Wrocławiu, jednak ze względu na różnorodność badań prosimy o wcześniejsze uzgadnianie z Kierownikami Pracowni realizującej zlecenie sposobu, terminu i godziny dostarczenia próbek do badań.


 
URZĄD PAŃSTWOWA ISPEKCJA SANITARNA
- KIEROWNICTWO
- MISJA
- AKTUALNOŚCI
- ORGANIZACJA URZĘDU
- KARIERA
- KONTAKT
- GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY
- PWIS
- MAPA STRONY
- POLITYKA PRYWATNOŚCI
- BIP