Państwowa
Inspekcja Sanitarna

Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
we Wrocławiu
 
 
 
 
Dział Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia
 
Aktualności
 
Zdrowie Publiczne i Promocja Zdrowia
 
We wtorek 28 maja 2019 roku, Dział Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia WSSE we Wrocławiu we współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów Medycyny IFMSA – Poland, Oddział Wrocław przeprowadził na ulicach miasta Wrocławia w „Tramwaju zwanym pożądaniem” akcję edukacyjną, promującą dialog o zdrowiu, a zwłaszcza o tematach trudnych, takich jak choroby przenoszone drogą płciową, w tym HIV.
Światowy "Dzień bez Tytoniu 2019” pod hasłem „Tytoń a zdrowe płuca ”
   
Światowy Dzień Zdrowia to dzień upamiętniający powstanie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), obchodzony corocznie od 1948 roku. W ramach obchodów każdego roku ogłaszany jest nowy piorytetowy temat przewodni. W 2018 roku hasło brzmiało: „Zdrowie dla wszystkich” („Health For All”).
   
10 kwietnia 2019 roku Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu będzie uczestniczyć w Tygodniu Zdrowia na Politechnice Wrocławskiej.
   
  Dział Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu informuje, że w pierwszej połowie 2019 roku jest organizowana III edycja konkursu ogólnopolskiego „Szkoła wolna od używek”.
Organizatorem konkursu „Szkoła wolna od używek” na film krótkometrażowy, jest Główny Inspektorat Sanitarny.

Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim, skierowanym do szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które uczestniczą w programie edukacyjnym „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. W konkursie mogą wziąć udział również szkoły ponadgimnazjalne, które nie uczestniczą w programie „ARS, czyli jak dbać o miłość?, udział w konkursie jest dobrowolny.

Głównym celem konkursu jest edukacja i promocja działań mających wpływ na kształtowanie prozdrowotnych nawyków i asertywnych postaw w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Zadanie konkursowe polega na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych, a następnie przesłaniu go wraz z wypełnionymi formularzami, stanowiącymi załączniki do załączonego Regulaminu, do właściwych terenowo dla poszczególnych placówek oświatowych Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, w terminie do dnia 15 kwietnia 2019 r.

Wszystkie szczegółowe informacje odnośnie konkursu są zawarte w załączonym regulaminie konkursu.

Zał. 1 Deklaracja uczestnictwa
   
Zał. 2 Formularz zgłoszeniowy szkoły
   
Zał. 3 Zgoda na wykorzystanie wizerunku OSOBA PEŁNOLETNIA
   
Zał. 4 Zgoda na udział w konkursie i wykorzystanie wizerunku OSOBA NIEPEŁNOLETNIA
WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY:
- reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U.2016 r. poz.452).
Rejestracja placówki wypoczynku odbywa się za pośrednictwem strony internetowej: www.wypoczynek.men.gov.pl
W związku z nadchodzącymi feriami zimowymi na terenie województwa dolnośląskiego (28.01.2019-10.02.2019r.) Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu udostępnia ulotkę informacyjną „Patent na bezpieczne ferie” opracowaną przez Główny Inspektorat Sanitarny.
Prawidłowa postawa ciała to przede wszystkim wzajemne ułożenie wszystkich składowych elementów, takich jak : kończyny dolne i górne, klatka piersiowa, miednica, głowa oraz kręgosłup, który jest rusztowaniem dla ciała. Czym są więc wady postawy?
Podobnie jak w latach ubiegłych Dział Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu włącza się do obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS.

EUROPEJSKI TYDZIEŃ TESTOWANIA NA HIV
23-30 LISTOPADA 2018 ROKU

Dział Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia WSSE we Wrocławiu zachęca do odwiedzenia punktów konsultacyjno-diagnostycznych (PKD) gdzie przez cały rok można BEZPŁATNIE, ANONIMOWO I BEZ SKIEROWANIA wykonać test w kierunku HIV. W tym roku jesienna edycja Europejskiego Tygodnia Testowania odbywać się będzie od 23 do 30 listopada i będzie bezpośrednio poprzedzała datę 1 grudnia – który ustanowiony jest Światowym Dniem AIDS. Głównym celem wydarzenia jest umożliwienie jak największej liczbie osób wykonania testu diagnostycznego w kierunku HIV.
Zachęcamy wszystkich do wykonania testu – cała procedura nie jest ani bolesna, ani skomplikowana. Każdorazowo wykonanie badania poprzedza rozmowa z certyfikowanym doradcą, który w sposób nieoceniający i poufny przeprowadza wywiad oraz odpowiada na wszystkie pojawiające się w tym czasie pytania. Następnie pielęgniarka pobiera niewielką ilość krwi. Wynik testu można odebrać wyłącznie osobiście w punkcie – na podstawie wcześniej ustalonego hasła. Wydawane one są podczas drugiej rozmowy z doradcą, który szczegółowo omawia każdy wynik.

PAMIĘTAJMY, ŻE HIV MOŻE DOTYCZYĆ KAŻDEGO!!!

Adresy punktów konsultacyjno - diagnostycznych (PKD) we Wrocławiu :
PKD przy Lekarskiej Przychodni Specjalistycznej NZOZ TRR
ul. Podwale 74 ofic. 23
50 – 449 Wrocław
Godziny przyjęć: poniedziałek, czwartek 9.00-12.00

PKD przy Wrocławskim Centrum Zdrowia SP ZOZ, Poradnia Leczenia Uzależnień
ul. Wszystkich Świętych 2
50-136 Wrocław
Godziny przyjęć: poniedziałek - piątek od 16.00-20.00

 
W piątek, 23 listopada 2018 r., rusza Europejski Tydzień Testowania na HIV, a wraz z nim kolejna odsłona kampanii edukacyjnej Krajowego Centrum ds. AIDS
„Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)”,
promująca dialog o tym dlaczego, kiedy i po co powinniśmy wykonać test.
DYŻURY W RAMACH EUROPEJSKIEGO TYGODNIA TESTOWANIA 23-30 listopada 2018 oraz 1 grudnia 2018
PKD - punkty konsultacyjno-diagnostyczne. Tam wykonasz test w kierunku HIV anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania.
#mamczasrozmawiać - spot radiowy (nowy!!!)
Informacja prasowa #mamczasrozmawiac jak kobieta z kobietą
#mamczasrozmawiać - plakat
#mamczasrozmawiać - spot radiowy
SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU ZIMOWEGO WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZORGANIZOWANEGO W 2018 ROKU NA TERENIE DOLNEGO ŚLĄSKA
II edycja konkursu ogólnopolskiego „Szkoła wolna od używek”.
 
 
W piątek 17 listopada 2017 roku, rusza kampania edukacyjna Krajowego Centrum ds. AIDS „Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)” promująca dialog międzypokoleniowy o zdrowiu, a zwłaszcza o tematach trudnych, takich jak choroby przenoszone drogą płciową, w tym HIV.
 

 

 
URZĄD PAŃSTWOWA ISPEKCJA SANITARNA
- KIEROWNICTWO
- MISJA
- AKTUALNOŚCI
- ORGANIZACJA URZĘDU
- KARIERA
- KONTAKT
- GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY
- PWIS
- MAPA STRONY
- POLITYKA PRYWATNOŚCI
- BIP