Państwowa
Inspekcja Sanitarna

Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
we Wrocławiu
 
 
 
 
Działy oraz Oddziały WSSE we Wrocławiu
 
Sekcja Zamówień Publicznych
 
Ogłoszenie nr 519821-N-2018 z dnia 2018-02-19 r.
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna:
dostawa szczepionek
 
Stan Bezpieczeństwa Sanitarnego Województwa dolnośląskiego 2015
informacja o wyborze oferty część 1,2,4,5
Stan Bezpieczeństwa Sanitarnego Województwa dolnośląskiego 2015
zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej część 6
Stan Bezpieczeństwa Sanitarnego Województwa dolnośląskiego 2015
zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej część 7
Stan Bezpieczeństwa Sanitarnego Województwa dolnośląskiego 2015
zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej część 8
Stan Bezpieczeństwa Sanitarnego Województwa dolnośląskiego 2015
zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej część 9
Stan Bezpieczeństwa Sanitarnego Województwa dolnośląskiego 2015
zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej część 10

 

 

 
URZĄD PAŃSTWOWA ISPEKCJA SANITARNA
- KIEROWNICTWO
- MISJA
- AKTUALNOŚCI
- ORGANIZACJA URZĘDU
- KARIERA
- KONTAKT
- GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY
- PWIS
- MAPA STRONY
- POLITYKA PRYWATNOŚCI
- BIP