Państwowa
Inspekcja Sanitarna

Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
we Wrocławiu
 
 
 
 
Barszcz Sosnowskiego
 

Barszcz Sosnowskiego i pokrewne mu rośliny takie jak barszcz olbrzymi to jedne z najbardziej niebezpiecznych roślin, jakie możemy spotkać w Polsce.


Jak rozpoznać Barszcz Sosnowskiego?
Roślina tą cechuje jej wielkość – dorasta do 4-5 metrów, u nasady jego łodyga może mieć średnicę 10-12 cm. Należy ona do rodziny baldaszkowatych albo inaczej selerowatych, wygląda więc jak gigantyczny koper z charakterystycznymi kwiatami zebranymi w potężny baldach.

Gdzie można go spotkać?
Barszcz Sosnowskiego rośnie głównie w miejscach nieużytkowanych przez człowieka na odłogach, łąkach i przy drogach, wzdłuż brzegów rzek i jezior, na polach uprawnych, pastwiskach, w ogrodach i parkach.

Niebezpieczny!
Zagrożenie dla zdrowia stanowią związki zawarte w barszczu Sosnowskiego ( furanokumaryny). Powodują one oparzenia skórne II oraz III stopnia. Proces ten zachodzi przy obecności światła słonecznego, w szczególności promieni UVA i UVB. Roślina ta posiada również działanie rakotwórcze i teratogenne (powodujące wady płodu) .
Barszcz Sosnowskiego jest szczególnie niebezpieczny w okresie kwitnienia i owocowania, kiedy odnotowuje się wysoką temperaturę powietrza. Wtedy nawet pośredni kontakt z tą rośliną może doprowadzić do poparzenia skóry.

Co zrobić w razie poparzenia barszczem Sosnowskiego?
Przede wszystkim, nawet w razie podejrzenia kontaktu z barszczem Sosnowskiego, trzeba zmyć skórę bardzo dużą ilością letniej wody z mydłem. Objawy występują po kilkunastu minutach od kontaktu z rośliną - największe natężenie następuje w ciągu 30 minut do 2 godzin. Należy pamiętać o unikaniu promieniowania słonecznego ( min. 48 godz). To bardzo ważne, bo promieniowanie słoneczne przyspiesza i intensyfikuje proces łączenia się furanokumaryn z ludzkim DNA.
Jeśli pojawią się objawy oparzeń trzeba niezwłocznie iść do lekarza. Dotyczy to wszystkich, bo rany mogą być głębokie i źle się goić. Co więcej szczególnie zagrożone są dzieci i osoby cierpiące na przewlekłe choroby. U nich oparzenia barszczem Sosnowskiego mogą stać się nawet przyczyną śmierci. Ponadto Furanokumaryny mogą wywoływać również uszkodzenia dróg oddechowych i oczu oraz powodować ból i zawroty głowy. Dlatego w przypadku jakichkolwiek objawów należy udać się do lekarza.

Źródło:
http://www.crazynauka.pl [dostęp: 05.06.2017 r.].

 
URZĄD PAŃSTWOWA ISPEKCJA SANITARNA
- KIEROWNICTWO
- MISJA
- AKTUALNOŚCI
- ORGANIZACJA URZĘDU
- KARIERA
- KONTAKT
- GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY
- PWIS
- MAPA STRONY
- POLITYKA PRYWATNOŚCI
- BIP