Państwowa
Inspekcja Sanitarna

Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
we Wrocławiu
 
 
 
 
DOPALACZE
 
 
800 060 800 – Bezpłatna infolinia dotycząca środków zastępczych tzw. “dopalaczy”.
Pod tym numerem telefonu można zgłosić adresy punktów sprzedaży środków zastępczych oraz uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia.
 

Środki zastępcze tzw. „dopalacze", zgodnie z art. 4 pkt 27 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii to produkt zawierający co najmniej jedną nową substancję psychoaktywną lub inną substancję o podobnym działaniu na ośrodkowy układ nerwowy, który może być użyty zamiast środka odurzającego lub substancji psychotropowej lub w takich samych celach jak środek odurzający lub substancja psychotropowa, których wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu nie jest regulowane na podstawie przepisów odrębnych; do środków zastępczych nie stosuje się przepisów o ogólnym bezpieczeństwie produktów;

„Dopalacze” to produkty o zróżnicowanym składzie, zawierające substancje psychoaktywne działające na układ nerwowy człowieka w podobny sposób do dotychczas znanych narkotyków. Środki zastępcze zawierają niezwykle groźne substancje dla zdrowia i życia osoby, która je zażyje. Na opakowaniach przedmiotowych produktów widnieje napis: „Produkt nie jest przeznaczony do spożycia”, a właśnie z taką intencją jest sprzedawany. Większość „dopalaczy” charakteryzuje się tym, że już w niewielkich dawkach działają na ośrodkowy układ nerwowy. Dlatego bardzo łatwo można je przedawkować, co prowadzi do poważnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego, a nawet śmierci.


Więcej informacji znajdą Państwo na stronach:

www.gis.gov.pl
www.dopalaczeinfo.pl
www.narkomania.gov.pl/portal

Zgodnie z art. 44b ust.1 zakazuje się wytwarzania, przywozu i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych. W przypadku złamania powyższego zakazu wymierzana jest kara pieniężna na podstawie Art. 52a. ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, zgodnie z którym „Kto wytwarza lub wprowadza do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środek zastępczy lub nową substancję psychoaktywną, podlega karze pieniężnej w wysokości od 20 000 zł do 1 000 000 zł.”

 
URZĄD PAŃSTWOWA ISPEKCJA SANITARNA
- KIEROWNICTWO
- MISJA
- AKTUALNOŚCI
- ORGANIZACJA URZĘDU
- KARIERA
- KONTAKT
- GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY
- PWIS
- MAPA STRONY
- POLITYKA PRYWATNOŚCI
- BIP