Państwowa
Inspekcja Sanitarna

Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
we Wrocławiu
 
 

 

Dokumenty do pobrania
 
Dokumenty zostały przygotowanie do pobrania w formacie PDF.
Dokumenty do pobrania Działu Laboratoryjnego
Zlecenie wykonania badań w Dziale Laboratoryjnym WSSE we Wrocławiu
(w zależności od rodzaju zlecanych badań należy wydrukować i dołączyć do zlecenia badań odpowiednią LISTĘ z zaznaczonymi kierunkami i metodami badań)
 
Stan Bezpieczeństwa Sanitarnego Województwa dolnośląskiego 2015
Zlecenie wykonania badań w Dziale Laboratoryjnym WSSE we Wrocławiu
Stan Bezpieczeństwa Sanitarnego Województwa dolnośląskiego 2015
LISTA nr 1 – Badania fizykochemiczne żywności/ materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością/ kosmetyków
Stan Bezpieczeństwa Sanitarnego Województwa dolnośląskiego 2015
LISTA nr 2 – Badania mikrobiologiczne żywności
Stan Bezpieczeństwa Sanitarnego Województwa dolnośląskiego 2015
LISTA nr 3 – Badania fizykochemiczne/ mikrobiologiczne wody
Stan Bezpieczeństwa Sanitarnego Województwa dolnośląskiego 2015
LISTA nr 4 – Badania mikrobiologiczne gleby/ piasku/ osadów ściekowych/ ścieków
 
Dokumenty do pobrania Działu Higieny Komunalnej
 
Stan Bezpieczeństwa Sanitarnego Województwa dolnośląskiego 2015
Zlecenie pobrania próbki wody do badań laboratoryjnych
 
Dokumenty do pobrania Odziału Higieny Radiacyjnej
 
Stan Bezpieczeństwa Sanitarnego Województwa dolnośląskiego 2015
Wniosek o wydanie zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

 
URZĄD PAŃSTWOWA ISPEKCJA SANITARNA
- KIEROWNICTWO
- MISJA
- AKTUALNOŚCI
- ORGANIZACJA URZĘDU
- KARIERA
- KONTAKT
- GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY
- PWIS
- MAPA STRONY
- POLITYKA PRYWATNOŚCI
- BIP