Państwowa
Inspekcja Sanitarna

Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
we Wrocławiu
 
 
 
 
Dokumenty do pobrania
 
Dokumenty zostały przygotowanie do pobrania w formacie PDF.
 
Dokumenty do pobrania Działu Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
 
Stan Bezpieczeństwa Sanitarnego Województwa dolnośląskiego 2015
Wniosek o wyrażenie zgody na oświetlenie sztuczne
Stan Bezpieczeństwa Sanitarnego Województwa dolnośląskiego 2015 Wniosek o wyrażenie zgody na zagłębienie
Stan Bezpieczeństwa Sanitarnego Województwa dolnośląskiego 2015
Wniosek o zgodę na usytuowanie pom. podmiotu leczniczego poniżej poziomu terenu
Stan Bezpieczeństwa Sanitarnego Województwa dolnośląskiego 2015
Wniosek o uzgodnienie ekspertyzy
Stan Bezpieczeństwa Sanitarnego Województwa dolnośląskiego 2015
Wniosek o wyrażenie zgody na obniżenie wysokości
 
Dokumenty do pobrania Działu Bezpieczeństwa Żywności i Żwyienia 
 
Stan Bezpieczeństwa Sanitarnego Województwa dolnośląskiego 2015
ZLECENIE WYKONANIA BADAŃ wraz z pobraniem próbek
Stan Bezpieczeństwa Sanitarnego Województwa dolnośląskiego 2015
ZLECENIE WYKONANIA BADAŃ wraz z pobraniem próbek
 
Dokumenty do pobrania Działu Higieny Pracy
 
Stan Bezpieczeństwa Sanitarnego Województwa dolnośląskiego 2015
Wzór - Informacji o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.
Stan Bezpieczeństwa Sanitarnego Województwa dolnośląskiego 2015
Wzór - Informacji o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.
Stan Bezpieczeństwa Sanitarnego Województwa dolnośląskiego 2015
Wzór - Informacje dotyczące przebiegu zatrudnienia i warunków wykonywania pracy w związku z podejrzeniem choroby zawodowej
Stan Bezpieczeństwa Sanitarnego Województwa dolnośląskiego 2015
Wzór - Informacje dotyczące przebiegu zatrudnienia i warunków wykonywania pracy w związku z podejrzeniem choroby zawodowej
 
Dokumenty do pobrania Oddziału Mikrobiologii
 
Stan Bezpieczeństwa Sanitarnego Województwa dolnośląskiego 2015
Cennik badań mikrobiologicznych
 
Formularze
 
Formularz zlecenia badań format A5

Formularz zlecenia badań czystościowych format A5

Formularz zlecenia badań do celów sanitarno-epidemiologicznych- zlecanie trzech badań
Ankieta badająca poziom zadowolenia klienta Oddziału Mikrobiologii
 
Instrukcje
 

Przygotowanie do badania w kierunku grypy

Instrukcja przygotowania do badań mikrobiologicznych

 
Dokumenty do pobrania Działu Laboratoryjnego
 
 
Stan Bezpieczeństwa Sanitarnego Województwa dolnośląskiego 2015
Zlecenie wykonania badań w Dziale Laboratoryjnym WSSE we Wrocławiu.
W zależności od rodzaju zlecanych badań należy wydrukować i dołączyć do zlecenia badań odpowiednią LISTĘ z zaznaczonymi kierunkami i metodami badań oraz informację o przetwarzaniu danych osobowych
Stan Bezpieczeństwa Sanitarnego Województwa dolnośląskiego 2015
Informacja o danych osobowych
Stan Bezpieczeństwa Sanitarnego Województwa dolnośląskiego 2015
LISTA nr 1 – Badania fizykochemiczne żywności/ materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością/ kosmetyków
Stan Bezpieczeństwa Sanitarnego Województwa dolnośląskiego 2015
LISTA nr 2 – Badania mikrobiologiczne żywności
Stan Bezpieczeństwa Sanitarnego Województwa dolnośląskiego 2015
LISTA nr 3 – Badania fizykochemiczne/ mikrobiologiczne wody
Stan Bezpieczeństwa Sanitarnego Województwa dolnośląskiego 2015
LISTA nr 4 – Badania mikrobiologiczne gleby/ piasku/ osadów ściekowych/ ścieków
 
Dokumenty do pobrania Działu Higieny Komunalnej
 
Stan Bezpieczeństwa Sanitarnego Województwa dolnośląskiego 2015
Zlecenie pobrania próbki wody do badań laboratoryjnych
Stan Bezpieczeństwa Sanitarnego Województwa dolnośląskiego 2015
Zlecenie pobrania próbki wody do badań laboratoryjnych
 
Dokumenty do pobrania Odziału Higieny Radiacyjnej
 
Stan Bezpieczeństwa Sanitarnego Województwa dolnośląskiego 2015
Wniosek o wydanie zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
Stan Bezpieczeństwa Sanitarnego Województwa dolnośląskiego 2015
Wniosek o wydanie zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
Stan Bezpieczeństwa Sanitarnego Województwa dolnośląskiego 2015
Wniosek o wydanie zezwolenia na stosowanie aparatów rentgenowskich i uruchamianie pracowni (format .pdf).
Stan Bezpieczeństwa Sanitarnego Województwa dolnośląskiego 2015
Wniosek o wydanie zezwolenia na stosowanie aparatów rentgenowskich i uruchamianie pracowni (format .doc).

 
URZĄD PAŃSTWOWA ISPEKCJA SANITARNA
- KIEROWNICTWO
- MISJA
- AKTUALNOŚCI
- ORGANIZACJA URZĘDU
- KARIERA
- KONTAKT
- GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY
- PWIS
- MAPA STRONY
- POLITYKA PRYWATNOŚCI
- BIP