Państwowa
Inspekcja Sanitarna

Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
we Wrocławiu
 
 
 
 
Dyrekcja
 
Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu
Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu
dr n. med Jacek Klakočar

Zastępca Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu
Kierownik Działu Laboratoryjnego
dr Jan Zięba

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
mgr Irena Leśniak

Główny Księgowy
mgr Elżbieta Limanówka

Sekretariat Dyrektora:
tel. 71 328 21 25, 71 328 30 42 wew. 225,
tel/fax 71 328 35 92
adres e-mail: wsse.wroclaw@pis.gov.pl

 

 
URZĄD PAŃSTWOWA ISPEKCJA SANITARNA
- KIEROWNICTWO
- MISJA
- AKTUALNOŚCI
- ORGANIZACJA URZĘDU
- KARIERA
- KONTAKT
- GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY
- PWIS
- MAPA STRONY
- POLITYKA PRYWATNOŚCI
- BIP