Państwowa
Inspekcja Sanitarna

Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
we Wrocławiu
 
 
 
 

 

Grypa sezonowa
 


Grypa jest chorobą zakaźną, układu oddechowego wywołaną wirusami grypy. Wirusy grypy ulegają częstym zmianom mutacji, co powoduje, że w każdym sezonie wiele osób może zachorować na grypę. Wirusy grypy dzielą się na trzy osobne rodzaje - A, B, C, oraz podtypy H i N. Grypa przenosi się z osoby na osobę drogą kropelkową podczas kichania, kaszlu lub w wyniku bezpośredniego kontaktu ze świeżą wydzieliną z dróg oddechowych zakażonych osób.

Najczęstszymi objawami grypy są:
- wysoka gorączka, dreszcze, ból mięśni, ból głowy, uczucie rozbicia i osłabienia;
- objawy ze strony układu oddechowego: trudności z oddychaniem, suchy kaszel, ból gardła i katar;
- u małych dzieci obraz kliniczny może być całkowicie niecharakterystyczny – może obejmować zmienione zachowanie dziecka, senność lub rozdrażnienie, brak apetytu, wymioty.

W Polsce sezon wzmożonych zachorowań na grypę trwa od października do kwietnia następnego roku, przy czym szczyt zachorowań przypada między styczniem a marcem.

Chcąc uchronić się przed zachorowaniem na grypę przestrzegaj poniższych zasad:

  • zaszczep się i swoich najbliższych przeciw grypie, a także w trakcie trwania sezonu grypowego,
  • przestrzegaj zasad higieny oddychania – w czasie kaszlu i kichania zakrywaj nos i usta chusteczką jednorazową,
  • jak najczęściej myj ręce wodą z mydłem,
  • poza domem i w podróży zawsze miej przy sobie żel lub płyn do rąk albo zapas jednorazowych chusteczek nasyconych roztworem alkoholu, gdyż warunki podczas podróży rzadko zapewniają możliwości częstego mycia rąk,
  • jeśli chusteczki jednorazowe lub żel właśnie ci się skończyły, kichaj i kaszl w zgięcie łokciowe – twoje dłonie nie zostaną skażone wirusem i nie przeniesiesz go na inne osoby,
  • w miejscach publicznych, środkach transportu unikaj niepotrzebnego dotykania powierzchni i elementów ich wyposażenia,
  • unikaj masowych zgromadzeń, bliskiego kontaktu „twarzą w twarz” z innymi ludźmi w transporcie publicznym - zwłaszcza podczas dłuższych podróży,
  • zadbaj, aby również twoje dziecko przestrzegało powyższych zaleceń,
  • przy wystąpieniu objawów takich jak gorączka, bóle głowy, bóle mięśniowo-stawowe, kaszel, ból gardła lub duszność zgłoś się do lekarza. W przypadku podejrzenia lub rozpoznania grypy nie idź do pracy, zostań w domu do czasu ustąpienia objawów.


Oddział Mikrobiologii WSSE we Wrocławiu wykonuje badania wirusów grypy metodą molekularną rt RT PCR.

Na terenie województwa dolnośląskiego w okresie od 8 maja do 15 maja 2018 roku zarejestrowano 2372 przypadki  zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. Od początku sezonu grypowego na terenie województwa zgłoszono 2 (dwa) zgony z powodu grypy.

Bieżący informacje dotyczące zachorowań na grypę na trenie całego kraju znajdują się na stronie Państwowego Zakładu Higieny www.pzh.gov.pl – meldunki epidemiologiczne

Więcej informacji o grypie znajdziecie Państwo na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakładce "Choroby zakaźne" pod adresem: https://gis.gov.pl/o-nas/aktualnosci/417-grypaakcja


 
URZĄD PAŃSTWOWA ISPEKCJA SANITARNA
- KIEROWNICTWO
- MISJA
- AKTUALNOŚCI
- ORGANIZACJA URZĘDU
- KARIERA
- KONTAKT
- GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY
- PWIS
- MAPA STRONY
- POLITYKA PRYWATNOŚCI
- BIP