Państwowa
Inspekcja Sanitarna

Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
we Wrocławiu
 
 
 
 
GRZYBOZNAWCY WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ WE WROCŁAWIU
UL. M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ 73/77 UDZIELAJĄ BEZPŁATNIE PORAD GRZYBOWYCH:
poniedziałek – piątek: w godz. 8:00 – 14:00

Atesty na grzyby świeże i suszone wydawane są odpłatnie- zgodnie z cennikiem obowiązującym w WSSE we Wrocławiu.

 
ZASADY WPROWADZANIA GRZYBÓW ŚWIEŻYCH i SUSZONYCH DO OBROTU
 

Warunki, jakie należy spełnić przy obrocie grzybami zawarte są w następujących przepisach prawnych:

 • Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r., poz. 149)
 • Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz. U. z 2011 r., nr 115, poz. 672).

Wykaz grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych albo środków spożywczych zawierających w swoim składzie grzyby określa załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia.

Grzyby świeże i suszone dopuszczane są do obrotu przez klasyfikatorów grzybów lub grzyboznawców. Punkty skupu grzybów oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie targowisk są zobowiązani zatrudniać osoby posiadające uprawnienia klasyfikatora grzybów.
Grzyby świeże, rosnące w warunkach naturalnych oraz grzyby suszone pozyskiwane z grzybów rosnących w warunkach naturalnych mogą być oferowane konsumentowi finalnemu:

 1. wyłącznie w placówkach handlowych lub na targowiskach,
 2. pod warunkiem uzyskania atestu na grzyby świeże lub atestu na grzyby suszone.

Grzyby suszone muszą być wprowadzane do obrotu w opakowaniu.
Zakłady żywienia zbiorowego mogą używać do przygotowywania potraw grzybów, jeżeli grzyby te posiadają odpowiedni atest.
Wydając atest na grzyby dokonuje się m.in. oceny zgodności gatunkowej i cech organoleptycznych. Atest obejmuje badaną partię, której maksymalny okres przechowywania wynosi 48 godzin w temperaturze do 10 stopni C.

ZASADY BEZPIECZNEGO GRZYBOBRANIA:
 
 1. Na grzybobranie udaj się z osobą, która dobrze zna się na grzybach lub też zaopatrz się w dobry atlas grzybowy (obszerny opis wielu gatunków wraz z fotografiami) – dzięki temu unikniesz pomyłki.
 2. Zbieraj tylko takie grzyby, co do których masz pewność, że są jadalne – w razie wątpliwości zostaw te grzyby, nie niszcz ich, gdyż mogą to być gatunki chronione (przed grzybobraniem warto zapoznać się z chronionymi gatunkami grzybów), poza tym stanowią ważny element ekosystemu lasu, a także są pożywieniem dla wielu zwierząt.
 3. Nie zbieraj grzybów zapleśniałych, zarobaczonych, nadgryzionych przez zwierzęta, nasączonych wodą oraz tych, które rosną na skraju lasu, w rowach, w okolicach zakładów produkcyjnych, wysypisk śmieci, skupisk odpadów, dróg o dużym natężeniu ruchu – grzyby rosnące w takich warunkach wchłaniają z otoczenia metale ciężkie oraz inne zanieczyszczenia.
 4. Jeżeli Twoja wiedza na temat grzybów jest niewystarczająca zbieraj tylko grzyby rurkowe – najwięcej gatunków trujących występuje wśród grzybów blaszkowych, tak więc kierując się tą zasadą stwarzasz mniejsze ryzyko zatrucia niż w przypadku grzybów blaszkowych.
 5. Zbieraj tylko grzyby wyrośnięte, o dobrze wykształconych cechach charakteryzujących dany gatunek. Zbyt młode owocniki nie mają wykształconych cech, więc w konsekwencji można bardzo łatwo pomylić gatunki jadalne z niejadalnymi i trującymi.
 6. Grzyby WYKRĘCAMY Z PODŁOŻA, miejsca po nich przykrywamy ściółką, mchem – zabiegi tego typu zapobiegają wysychaniu grzybni.
 7. Zebrane owocniki umieszczamy w wiklinowych koszykach lub innych tego typu pojemnikach, które przepuszczają powietrze, NIGDY W FILIOWYCH TORBACH! W takich torebkach grzyby kruszą się, poza tym zaparzają, szybciej się psują i mogą nabrać szkodliwych dla naszego zdrowia właściwości.
 8. Nie próbuj rozpoznawać trujących gatunków grzybów na podstawie ich smaku (trujący muchomor sromotnikowy ma słodkawy, przyjemny smak); (nie stosuj nigdy metod typu ciemnienie srebrnej łyżeczki lub ciemnienie cebuli podczas gotowania jej z grzybami).
 9. Grzyby, aby zabezpieczyć je przed pleśnieniem i psuciem przechowuj w suchym i przewiewnym miejscu.
 10. Przygotowanych potraw z grzybów nie przechowuj, nawet w lodówce, dłużej niż 1 dzień (grzyby bardzo szybko psują się i powstają w nich toksyczne substancje).
 11. Potraw z grzybów nie podawaj chorym i dzieciom oraz zachowaj ostrożność przy podawaniu potraw tego typu osobom w podeszłym wieku.
 12. Nie spożywaj potrawy z grzybów w nadmiernej ilości, szczególnie wieczorem, gdyż posiłek składający się z grzybów, smażonej cebulki oraz śmietany jest ciężkostrawny.

 

PAMIĘTAJ !!!
PIERWSZYMI OBJAWAMI ZATRUCIA GRZYBAMI SĄ:
 
 • nudności,
 • wymioty,
 • bóle i zawroty głowy,
 • ból brzucha,
 • biegunka,
 • podwyższona temperatura.

Pierwsze objawy zatrucia mogą wystąpić po kilku minutach, albo po wielu godzinach.

W przypadku podejrzenia o zatrucie należy:

 • sprowokować wymioty (wypij szklankę ciepłej wody z solą lub podrażnij tylną ścianę gardła),
 • zabezpieczyć materiał (wymiociny, popłuczyny, resztki potrawy, obierzyny po grzybach - pomogą zidentyfikować grzyby, którymi się zatrułeś),
 • udać się do lekarza (i wszystkie osoby, które spożywały potrawę z grzybów),
 • chorym nie podawać alkoholu ani mleka (tłuszcze ułatwiają wchłanianie niektórych substancji toksycznych).

 


 
URZĄD PAŃSTWOWA ISPEKCJA SANITARNA
- KIEROWNICTWO
- MISJA
- AKTUALNOŚCI
- ORGANIZACJA URZĘDU
- KARIERA
- KONTAKT
- GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY
- PWIS
- MAPA STRONY
- POLITYKA PRYWATNOŚCI
- BIP