Państwowa
Inspekcja Sanitarna

Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
we Wrocławiu
 
 
 
 
Kancelaria
 

Kancelaria Ogólna WSSE we Wrocławiu przy ul. Marii Curie-Skłodowskej 73/77 przyjmuje interesantów codziennie w godzinach pracy urzędu.

Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek - Piątek w godzinach 7:25 - 15:00


 
 
URZĄD PAŃSTWOWA ISPEKCJA SANITARNA
- KIEROWNICTWO
- MISJA
- AKTUALNOŚCI
- ORGANIZACJA URZĘDU
- KARIERA
- KONTAKT
- GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY
- PWIS
- MAPA STRONY
- POLITYKA PRYWATNOŚCI
- BIP