Państwowa
Inspekcja Sanitarna

Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
we Wrocławiu
 
 
 
 
Kontakt
 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
we Wrocławiu

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73/77
50-950 Wrocław

tel. 71 328 30 41 do 49

drugi budynek:

ul. Składowa 1/3

tel. 71 328 70 55
tel. 71 328 71 25
tel. 71 328 70 08

e-mail: wsse.wroclaw@pis.gov.pl

Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:25 - 15:00

 


Po godzinach pracy urzędu lub w dni wolne od pracy zdarzenia o charakterze kryzysowym stanowiące zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi prosimy zgłaszać Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu, na którego terenie doszło do zdarzenia.
Adresy i telefony kontaktowe do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych woj. dolnośląskiego znajdują się w zakładce "PSSE woj. dolnośląskiego

 

 
URZĄD PAŃSTWOWA ISPEKCJA SANITARNA
- KIEROWNICTWO
- MISJA
- AKTUALNOŚCI
- ORGANIZACJA URZĘDU
- KARIERA
- KONTAKT
- GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY
- PWIS
- MAPA STRONY
- POLITYKA PRYWATNOŚCI
- BIP