Państwowa
Inspekcja Sanitarna

Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
we Wrocławiu
 
 

 

MELDUNKI EPIDEMIOLOGICZNE
 
Pobierz
Grypa - sprawozdanie roczne 2015r.
   
Pobierz
Grypa - sprawozdanie roczne 2016r.
   
Pobierz
MZ-56 - "Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach za rok 2015"

Uwaga, wszystkie dokumenty są dostępne w formacie pdf.


 
URZĄD PAŃSTWOWA ISPEKCJA SANITARNA
- KIEROWNICTWO
- MISJA
- AKTUALNOŚCI
- ORGANIZACJA URZĘDU
- KARIERA
- KONTAKT
- GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY
- PWIS
- MAPA STRONY
- POLITYKA PRYWATNOŚCI
- BIP