Państwowa
Inspekcja Sanitarna

Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
we Wrocławiu
 
 
Dział Laboratoryjny - Oddział MIKROBIOLOGII
 
Oddział Mikrobiologii
 
Przyjmowanie próbek
 
W celu zlecenia badań zapraszamy do punktu przyjęcia próbek Oddziału Mikrobiologii we Wrocławiu, ul. Składowa 1/3 .
 
Próbki badań do celów
sanitarnoepidemiologicznych
(Książeczka zdrowia)
Próbki kału do badań
„powrót z tropików”
Próbki do badań (pozostałe badania wymienione w zakładce CENNIK I ZAKRES BADAŃ ) *
Poniedziałek 8.00-11.00** Poniedziałek 8.00-14.00** Poniedziałek 8.00-17.00**
Wtorek 8.00-11.00** Wtorek 8.00-14.00** Wtorek 8.00-14.00**
Środa 8.00-11.00** Środa 8.00-14.00** Środa 8.00-17.00**
Czwartek 8.00-11.00** Czwartek 8.00-14.00** Czwartek 8.00-14.00**
Nie przyjmujemy Piątek 8.00-14.00** Piątek 8.00-14.00**
 
* pobieranie materiału do badań: krwi, wymazów z nosa, wymazów z gardła odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-10.00. W pozostałych godzinach przyjmujemy do badań próbki juS pobrane np. samodzielnie przez pacjenta, lekarza itd.
** PRZERWA TECHNICZNA OD GODZ. 11.00 DO GODZ. 12.00
 
Odbiór wyników badań
Poniedziałek 8.00-17.00
Istnieje możliwość indywidualnego
uzgadniania warunków odbioru wyniku.
Prosimy o dokonanie stosownych uzgodnień
podczas wypełniania zlecenia.
Wtorek 8.00-16.00
Środa 8.00-17.00
Czwartek 8.00-16.00
Piątek 8.00-16.00
 
 
Pobieranie materiału
 
Pracownicy Działu Epidemiologii pobierają materiał do badań: krew, wymaz z nosa i gardła od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 10:00
 
 
Staże dla specjalizantów w zakresie mikrobiologii medycznej
 
Oddział Mikrobiologii informuje, że prowadzi staże specjalizacyjne z mikrobiologii medycznej w zakresie parazytologii, higieny i wirusologii. Osoby zainteresowane prosimy o składanie podań. Kontakt pod numerem 71 328 70 55 lub mailowo mikrobiologia@wsse.wroc.pl
 

 
URZĄD PAŃSTWOWA ISPEKCJA SANITARNA
- KIEROWNICTWO
- MISJA
- AKTUALNOŚCI
- ORGANIZACJA URZĘDU
- KARIERA
- KONTAKT
- GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY
- PWIS
- MAPA STRONY
- POLITYKA PRYWATNOŚCI
- BIP