Państwowa
Inspekcja Sanitarna

Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
we Wrocławiu
 
 
 
 
Komunikat dotyczący kontroli przechowywania szczepionek na terenie woj. dolnośląskiego
 W związku z doniesieniami medialnymi „Dziennika Gazeta Prawna” z dnia 5 lutego 2018 roku, uprzejmie informujemy, że na terenie woj. dolnośląskiego nie było placówek ochrony zdrowia , w których brak prądu wpłynął negatywnie na warunki przechowywania szczepionek.

Aktualny komunikat dotyczący kontroli przechowywania szczepionek i bezpieczeństwa produktu:
https://www.gif.gov.pl/pl/aktualnosci/1123,KOMUNIKAT-dotyczacy-kontroli-przechowywania-szczepionek.html

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 6.02.2018 roku w sprawie szczepionek, w których przechowywaniu nastąpiło krótkotrwałe przerwanie dostawy prądu:
https://gis.gov.pl/o-nas/aktualnosci/598-pradu

 
URZĄD PAŃSTWOWA ISPEKCJA SANITARNA
- KIEROWNICTWO
- MISJA
- AKTUALNOŚCI
- ORGANIZACJA URZĘDU
- KARIERA
- KONTAKT
- GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY
- PWIS
- MAPA STRONY
- POLITYKA PRYWATNOŚCI
- BIP