Państwowa
Inspekcja Sanitarna

Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
we Wrocławiu
 
 
 
 
Rzecznik Prasowy
 

Magdalena Odrowąż-Mieszkowska

ul. Marii Curie Skłodowskiej 73/77
I piętro pokój 104

tel. 071 328 30 41 wew. 271
telefon kontaktowy 0605 900 950
adres e-mail: wsse.wroclaw@pis.gov.pl

 

 
 
URZĄD PAŃSTWOWA ISPEKCJA SANITARNA
- KIEROWNICTWO
- MISJA
- AKTUALNOŚCI
- ORGANIZACJA URZĘDU
- KARIERA
- KONTAKT
- GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY
- PWIS
- MAPA STRONY
- POLITYKA PRYWATNOŚCI
- BIP