Państwowa
Inspekcja Sanitarna

Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
we Wrocławiu
 
 
 
 
Szczepimy, bo myślimy
 

W dniu 3 grudnia 2018 roku Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu Pan Jacek Klakoćar włączył się do komitetu poparcia inicjatywy obywatelskiej "Szczepimy, bo myślimy". Głównym celem tej inicjatywy społecznej jest powstanie obywatelskiego projektu ustawy zakładającego możliwość promowania dzieci, które mają komplet obowiązkowych szczepień podczas procedury przyjmowania do publicznych żłobków i przedszkoli

 
Obowiązek szczepień - projekt ustawy wraz z rejestrem i nazwą bez szkół
Plakat
Inicjatywa ustawodawcza - podpisy - nazwa komitetu oraz projektu
 
URZĄD PAŃSTWOWA ISPEKCJA SANITARNA
- KIEROWNICTWO
- MISJA
- AKTUALNOŚCI
- ORGANIZACJA URZĘDU
- KARIERA
- KONTAKT
- GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY
- PWIS
- MAPA STRONY
- POLITYKA PRYWATNOŚCI
- BIP