Państwowa
Inspekcja Sanitarna

Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
we Wrocławiu
 
 
Działy oraz Oddziały WSSE we Wrocławiu
 
Dział Epidemiologii
 

Kierownik Działu Epidemiologii
lek. med. Witold Paczosa
tel. 71 328 70 55 (centrala) wew. 111
tel. 71 328 83 14
fax. 71 328 30 41 do 49 (centrala) wew. 218
e-mail: epidemiologia@wsse.wroc.pl

 
URZĄD PAŃSTWOWA ISPEKCJA SANITARNA
- KIEROWNICTWO
- MISJA
- AKTUALNOŚCI
- ORGANIZACJA URZĘDU
- KARIERA
- KONTAKT
- GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY
- PWIS
- MAPA STRONY
- POLITYKA PRYWATNOŚCI
- BIP