Państwowa
Inspekcja Sanitarna

Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
we Wrocławiu
 
 
 
 
Działy oraz Oddziały WSSE we Wrocławiu
 
Dział Higieny Komunalnej
 
Kierownik Działu Higieny Komunalnej
mgr Jolanta Prawdzik
tel. 71 328 30 41 do 49 (centrala) wew. 259

Dział Higieny Komunalnej
tel. 71 328 30 41 do 49 (centrala)
tel/fax 71 328 13 86
e-mail: komunalna@wsse.wroc.pl
e-mail: woda@wsse.wroc.pl

 

Do zadań Działu Higieny Komunalnej należy w szczególności:

 1. Koordynacja i kontrola działań powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w zakresie nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi:
  a) obiektów użyteczności publicznej,
  b) zakładów opieki zdrowotnej,
  c) obiektów i środków transportu publicznego,
  d) urządzeń i obiektów służących do zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.
 2. Koordynacja i kontrola działań powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w zakresie nadzoru nad jakością:
  a) wody do spożycia,
  b) wody w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli oraz pływalniach.
 3. Opracowywanie informacji i ocen dotyczących:
  a) jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz jakości wody w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli oraz pływalniach,
  b) stanu sanitarnego zakładów opieki zdrowotnej, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc i obiektów turystycznych na terenie województwa dolnośląskiego.
 4. Informowanie organów administracji rządowej i samorządowej o ocenach jakości wody.
 5. Obsługa portalu internetowego „Monitoring Jakości Sanitarnej Wody”.
 6. Gromadzenie w bazie danych monitoringowych związanych z jakością wody przeznaczonej do spożycia oraz jakością wody w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli oraz pływalniach na obszarze województwa dolnośląskiego; ich analiza, ocena i raportowanie
 7. Informowanie konsumentów o jakości wody przeznaczonej do spożycia.
 8. Sporządzanie komunikatów dla ludności o jakości wody w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli na obszarze województwa dolnośląskiego.
 9. Udzielanie zgody na wprowadzenie nowych technologii uzdatniania wody.
 10. Pobieranie próbek wody oraz gleby/piasku do badań laboratoryjnych.
 11. Prowadzenie szkoleń dla osób pobierających próbki wody oraz gleby/piasku do badań laboratoryjnych.

 


 
URZĄD PAŃSTWOWA ISPEKCJA SANITARNA
- KIEROWNICTWO
- MISJA
- AKTUALNOŚCI
- ORGANIZACJA URZĘDU
- KARIERA
- KONTAKT
- GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY
- PWIS
- MAPA STRONY
- POLITYKA PRYWATNOŚCI
- BIP