Państwowa
Inspekcja Sanitarna

Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
we Wrocławiu
 
 
 
 
 

Próbki na nosicielstwo Salmonella, Shigella przyjmowane są od poniedziałku do środy w godzinach od 8:00 do 11:00 w Punkcie Przyjmowania Próbek Oddziału Mikrobiologii WSSE we Wrocławiu, ul. Skladowa 1/3.
Próbki zostaną przyjęte do badania wyłącznie po dokonaniu opłaty w wysokości 120,00 zł na konto:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu NBP O/WROCŁAW
68 1010 1674 0023 3622 3100 0000 w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby badanej.

Nie ma możliwości płatności kartą.

Do badania każdorazowo należy dostarczyć próbki w postaci kompletu - 3 wymazów z kału pobieranych od jednego pacjenta (probówki z podłożem transportowym) przez trzy kolejne dni wraz z formularzem zlecenia i dowodem wpłaty.

Druk zlecenia dostępny jest na stronie internetowej WSSE http://www.wsse.wroc.pl w zakładkach: Dokumenty do pobrania, Dokumenty do pobrania Oddziału Mikrobiologii „Formularz zlecenia badań do celów sanitarno-epidemiologicznych- zlecanie trzech badań”.

Informacja dla pacjenta.
W celu wykonania badania na nosicielstwo należy pobrać 3 próbki kału przez 3 kolejne dni po jednej każdego dnia, za pomocą kompletu probówek z podłożem transportowym.

Sposób pobierania próbki kału do badania:
1/ wyjąć z jednego opakowania probówkę z wymazówką,
2/ pobrać kał (wielkość ziarna grochu) na koniec wymazówki,
3/ włożyć wymazówkę do probówki i upewnić się, że korek wymazówki szczelnie zamyka probówkę,
4/ probówkę podpisać: imieniem i nazwiskiem, datą i godziną pobrania próbki,
5/ każdego z trzech kolejnych dni powtórzyć czynności opisane od 1-4,
6/ probówki przechowywać w chłodnym miejscu. NIE ZAMRAŻAĆ

Wszystkie próbki dostarczyć razem wraz z dowodem wpłaty, najpóźniej w ciągu 72 godzin od pobrania pierwszej próbki do Punktu Przyjmowania Próbek Oddziału Mikrobiologii WSSE we Wrocławiu (ul. Składowa 1/3)

Wynik badania należy odebrać po 5 dniach od dostarczenia próbek w Punkcie Przyjmowania Próbek Oddziału Mikrobiologii WSSE we Wrocławiu, ul. Skladowa 1/3 od:
- poniedziałku do środy w godz. 12:00-14:00
- do czwartku do piątku w godz. 8:00-14:00
W przypadku wyniku dodatniego - typowania serologicznego Salmonella, Shigella istnieje możliwość przedłużenia czasu oczekiwania na pełny wynik do 2 tygodni.

Pozostałe badania wykonywane przez Oddział Mikrobiologii:
• badania schorzeń układu pokarmowego o podłożu bakteryjnym, wirusowym i pasożytniczym,
• badania bakteriologii ogólnej moczu, wymazów z gardła, nosa, ropy itp.
• badania na nosicielstwo Staphylococcus aureus MRSA
• badania na nosicielstwo Streptococcus agalactiae (gr. B)- GBS u kobiet w ciąży
• badania serologiczne w tym: boreliozy metodą ELISA, WB- western blot
• badania wirusów grypy metodą molekularną rt RT PCR
• wykrywanie toksyn Clostridium difficile metodą molekularną
• badania czystościowe na obecność bakterii i grzybów z powierzchni, z powietrza
• oznaczanie grzybów z próbek środowiskowych do rodzaju – metodą mikroskopową
• badania wskaźników kontrolujących proces sterylizacji

przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godz. 8:00- 14:00 w budynku przy ul. Składowej 1/3 we Wrocławiu

Wynik badań można odebrać w Punkcie Przyjmowania Próbek Oddziału Mikrobiologii WSSE we Wrocławiu, ul. Skladowa 1/3 od:
- poniedziałku do środy w godz. 12:00-14:00
- do czwartku do piątku w godz. 8:00-14:00

Badania wycenione zgodnie z cennikiem.
Cennik, druki zleceń dostępne są na stronie internetowej WSSE http://www.wsse.wroc.pl w zakładkach: Dokumenty do pobrania, Dokumenty do pobrania Oddziału Mikrobiologii. „Formularz zlecenia badań”, „Formularz zlecenia badań czystościowych”, „Cennik badań mikrobiologicznych”


 
URZĄD PAŃSTWOWA ISPEKCJA SANITARNA
- KIEROWNICTWO
- MISJA
- AKTUALNOŚCI
- ORGANIZACJA URZĘDU
- KARIERA
- KONTAKT
- GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY
- PWIS
- MAPA STRONY
- POLITYKA PRYWATNOŚCI
- BIP