Państwowa
Inspekcja Sanitarna

Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
we Wrocławiu
 
 
 
 
Dział Laboratoryjny - Oddział MIKROBIOLOGII
 
Oddział Mikrobiologii
 
W punkcie przyjęcia próbek istnieje możliwość płatności jedynie gotówką. Klient, pacjent ma możliwość wniesienia opłaty na konto i z wydrukowanym potwierdzeniem wpłaty może dokonać zlecenia badań w punkcie przyjmowania próbek.

 

Od dnia 01.01.2019 r. wyniki (sprawozdania) z badań kału do celów sanitarno-epidemiologicznych nie mają formy “książeczki” i nie są wpisywane do “książeczki”. Dokumentem do lekarza medycyny pracy lub pracodawcy jest sprawozdanie z wykonanych trzykrotnych badań kału.
 
Przyjmowanie próbek
 
W celu zlecenia badań zapraszamy do punktu przyjęcia próbek Oddziału Mikrobiologii we Wrocławiu, ul. Składowa 1/3 .
 
Próbki badań do celów
sanitarnoepidemiologicznych
(Książeczka zdrowia)
Próbki kału do badań
„powrót z tropików”
Próbki do badań (pozostałe badania wymienione w zakładce CENNIK I ZAKRES BADAŃ ) *
Poniedziałek 8.00-11.00** Poniedziałek 8.00-14.00** Poniedziałek 8.00-14.00**
Wtorek 8.00-11.00** Wtorek 8.00-14.00** Wtorek 8.00-14.00**
Środa 8.00-11.00** Środa 8.00-14.00** Środa 8.00-14.00**
Czwartek 8.00-11.00** Czwartek 8.00-14.00** Czwartek 8.00-14.00**
Nie przyjmujemy

Piątek 8.00-14.00**

Pacjenci zlecający badanie w kierunku pasożyta Giardia lamblia metodą ELISA w piątek proszeni są o przynoszenie próbek kału do godz.10:00

Piątek 8.00-14.00**
 
* pobieranie materiału do badań: krwi, wymazów z nosa, wymazów z gardła odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00. W pozostałych godzinach przyjmujemy do badań próbki juS pobrane np. samodzielnie przez pacjenta, lekarza itd.
** PRZERWA TECHNICZNA OD GODZ. 11.00 DO GODZ. 12.00
 
Odbiór wyników badań
Poniedziałek 12.00-15.00
Istnieje możliwość indywidualnego
uzgadniania warunków odbioru wyniku.
Prosimy o dokonanie stosownych uzgodnień
podczas wypełniania zlecenia.
Wtorek 12.00-15.00
Środa 12.00-15.00
Czwartek 12.00-15.00
Piątek 12.00-15.00
 
 
Pobieranie materiału
 

Materiał do badań w Oddziale Mikrobiologii jest pobierany w godz. 8:00-11:00.

Próbki do badań wymazy z powłok skórnych, gardła, przewodu słuchowego zewnętrznego, przedsionka nosa oraz próbki krwi pobrane przez pracowników WSSE we Wrocławiu oraz próbki dostarczone przez zlecającego są pobrane zgodnie z instrukcją pobierania i transportu materiału do badań mikrobiologicznych dostępnej w Oddziale Mikrobiologii oraz na stronie internetowej WSSE Wrocław.

Pobieranie materiału odbywa się zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej. Pacjent do pobrania wymazu z gardła powinien być na czczo bez wykonywania zabiegów higienicznych typu mycie zębów, płukanie gardła oraz bez stosowania tabletek do ssania.
Materiały pobierane przez pacjenta samodzielnie powinny być transportowane i pobrane zgodnie z instrukcją zamieszczoną w tytule PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ.
Pobieranie próbek do badań nie jest objęte zakresem akredytacji.

 
 
Przygotowanie do badań
 
 
Instrukcja przygotowania do badań mikrobiologicznych i formularze zleceń są dostępne w zakładkach “formularze i instrukcje” oraz “dokumenty do pobrania
 
 
Staże dla specjalizantów w zakresie mikrobiologii medycznej
 
Oddział Mikrobiologii informuje, że prowadzi staże specjalizacyjne z mikrobiologii medycznej w zakresie parazytologii, higieny i wirusologii. Osoby zainteresowane prosimy o składanie podań. Kontakt pod numerem 71 328 70 55 lub mailowo wsse.wroclaw@pis.gov.pl
 
 
Ankieta badająca zadowolenie klienta
 
Wypełnioną ankietę proszę odesłać mailowona adres wsse.wroclaw@pis.gov.pl
 
 
URZĄD PAŃSTWOWA ISPEKCJA SANITARNA
- KIEROWNICTWO
- MISJA
- AKTUALNOŚCI
- ORGANIZACJA URZĘDU
- KARIERA
- KONTAKT
- GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY
- PWIS
- MAPA STRONY
- POLITYKA PRYWATNOŚCI
- BIP